با توجه به نزدیک شدن امتحانات نیمسال اول 96-95 پیام نور , برای شرکت در امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور داشتن کارت ورود به جلسه (گزارش 428) و کارت دانشجویی الزامی می باشد.بر اساس تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور  ، کارت ورود به جلسه (کارت آزمون – گزارش 428) نیمسال اول 96-95 پیام نور از یک شنبه تاریخ 28 آذرماه 95 از طریق سیستم گلستان پیام نور فعال خواهد شد.

کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 96-95 پیام نور برای افرادی که بدهی شهریه دارند قابل دسترس نیست و غیرفعال می باشد