جمعه, ۱۵ مهر ۱۴۰۱، ۰۷:۰۱ ق.ظ

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته زبان و ادبیات فارسی با جواب

نیمسال اول ۹۴-۹۳

نام درس دانلود سوال دانلود پاسخنامه
متون نظم ۱ پیشگامان نظم فارسی – نظم۱ بخش۱ رودکی و منوچهری Download Download
متون نظم . ۳) قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان – نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی Download
آیین نگارش و فنون ساده نویسی – آیین نگارش و ویرایش ۱ Download Download
متون نظم ۲ قسمت اول شاهنامه ۱ – نظم ۲ بخش ۱ رستم و سهراب Download Download
تاریخ ادبیات – تاریخ ادبیات فارسی ۱ .پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان Download Download
آیین نگارش و ویرایش ۲ Download Download
دستور زبان فارسی ۱ Download Download
متون نظم ۲ قسمت دوم:شاهنامه ۲ – نظم ۲ بخش ۲ رستم و اسفندیار Download Download
متون نظم . ۲) قسمت سوم: قصائد ناصر خسرو – نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از ناصر خسرو Download
تاریخ زبان فارسی Download Download
مرجع شناسی و روش تحقیق Download
متون نظم . ۳) قسمت سوم: نظامی – نظم ۳ بخش ۳ نظامی Download Download
متون نظم . ۴) قسمت سوم :مثنوی معنوی. ۱ ) – متون نظم ۴-بخش ۱ مثنوی مولوی ۱ Download Download
متون نثر ۲ متون ادبی – داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه – نثر ۳ بخش ۱ کلیله و دمنه ۱ Download
کلیات نقد ادبی – نقد ادبی Download Download
تاریخ ادبیات ۲ – تاریخ ادبیات فارسی ۲ از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول Download Download
بلاغت ۱ . معانی ) – معانی و بیان ۱ Download Download
زبان تخصصی قسمت دوم – زبان خارجه تخصصی ۲ Download