جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳، ۰۸:۱۲ ب.ظ

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور + با پاسخنامه

نام درس دانلود سوال دانلود پاسخنامه

زبان تخصصی ۱

Download Download

منطق ۱

Download Download

مبانی فقه و اصول

Download Download

زبان تخصصی ۲

Download Download

منطق ۲

Download Download

کلام ۱ – کلام اسلامی ۱

Download Download

آشنایی با ادیان بزرگ – آشنایی با ادیان الهی

Download Download

کلام اسلامی ۲ – کلام ۲

Download Download

زبان تخصصی ۳

Download Download

فقه الحدیث ۲

Download Download

حقوق جزای خصوصی اسلام

Download Download

اصول فقه ۱

Download Download

علوم بلاغت

Download Download

حقوق جزای عمومی اسلامی

Download Download

اصول فقه ۲

Download Download

حقوق تطبیقی

Download Download

کلیات حقوق

Download Download

زبان عربی ۳ – صرف ۱ – عربی ۱

Download Download

زبان عربی ۴ – صرف ۲ – عربی ۲

Download Download

نحو کاربردی ۱

Download Download

نحو کاربردی ۲

Download Download

زبان عربی ۵ – نحو کاربردی ۳

Download Download
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM

روش تحقیق در علوم اسلامی

Download Download

آشنایی با فقه

Download Download

کلیات فلسفه اسلامی

Download Download

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

Download Download

قرائت و درک متون عربی – متون عربی ۴

Download Download

نحو کاربردی ۴ – نحوکاربردی ۴

Download Download

مهارتهای ترجمه

Download Download
سیری در نهج البلاغه Download Download

کلیات عرفان اسلامی

Download Download

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

Download Download

مفردات قرآن کریم

Download Download

تفسیر قرآن کریم ۳ – تفسیر قرآن کریم ۲

Download Download

علوم قرآنی ۳

Download Download

تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳

Download Download

شناخت نهج البلاغه ۱

Download Download

تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۴

Download Download

علوم قرآنی ۴

Download Download
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM

بلاغت قرآن کریم ۱

Download Download

تفسیر موضوعی ۳ – تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲

Download Download

شناخت ادعیه اهل البیت (ع)

Download Download

حکمت متعالیه ۲

Download Download

کلام ۴

Download Download

فلسفه اخلاق

Download Download

قواعد فقه ۱

Download Download

قواعد فقه ۲

Download Download

مباحثی از حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها

Download Download

تاریخ فقه و فقها

Download Download

اصول فقه ۳

Download Download

حقوق تجارت ۱

Download Download

فقه تطبیقی ۱

Download Download

ایین دادرسی

Download Download

حقوق تجارت ۲ – مبانی فقهی و حقوقی معملات الکترونیک

Download Download

حقوق کار

Download Download
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM

فقه ۵

Download Download

آیین دادرسی کیفری

Download Download

حقوق ثبت

Download Download

فقه تطبیقی ۲

Download Download

تاریخ نگاری در اسلام

Download Download

قرئت متون تاریخی به زبان فارسی ۱- متون تاریخی و جغرافیای به زبان فارسی – متون کهن فارسی

Download Download

شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی

Download Download

کلیات فرهنگ وتمدن اسلامی

Download Download

تاریخ هنرهای اسلامی ۱ – تاریخ هنر و معماری اسلامی

Download Download

تاریخ اسلام از آغاز خلافت تا سقوط بغداد

Download Download

تاریخ اسلام در مصر وشام

Download Download

تاریخ اسلام در غرب و اندلس

Download Download

تاریخ هنرهای اسلامی ۲

Download Download

تاریخ تشکیلات اسلام ۱

Download Download

تاریخ علوم اسلام ۱

Download Download

تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیسی دولت صفوی

Download Download

تاریخ علوم در اسلام ۲

Download Download

تاریخ تشکیلات اسلامی ۲

Download Download

مطالعات اسلامی در غرب

Download Download

تاریخ علوم در اسلام ۳

Download Download

تاریخ اسلام در شبه قاره هند

Download Download

جغرافیای تاریخی اسلام ۲

Download Download

جامعه شناسی تاریخی

Download Download

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام

Download Download

تاریخ عثمانی

Download Download

وضع کنونی جهان اسلام ۲

Download Download

خطوط و کتیبه های اسلامی

Download Download

فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیرمسلمان

Download Download

متون جغرافیایی و تاریخی به زبان عربی

Download Download

جغرافیای تاریخ اسلام ۱ – جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر

Download Download

تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان – تاریخ صفویه

Download Download

جهان اسلام غرب و استعمار

Download Download

منطق ۴

Download Download

حقوق بین المللی عمومی و خصوصی

Download Download

اصول فقه ۴

Download Download

فقه ۶

Download Download

فلسفه فقه

Download Download

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

Download Download

مباحث اصول ۳

Download Download

فقه تطبیقی

Download Download

زبان تخصصی ۳

Download Download

زبان تخصصی ۳

Download Download

فقه ۴

Download Download

فقه ۱

Download Download

فقه ۲

Download Download

فقه ۳

Download Download

منبع:pnuna.com


درباره سايت

  • دانشگاه پیام نور

تصاوير منتخب 3