شروع تشکیل کلاس های نیمسال دوم 95-96 پیام نور از تاریخ 2 بهمن ماه 95 تا 30 اردیبهشت 96می باشد که ممکن است در برخی مراکز این تاریخ متفاوت باشد.