با توجه به تقویم آموزشی حذف و اضافه در نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور از26 بهمن ماه لغایت 5 اسفند 95 از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر می باشد


دانشجویان باید در این بازه زمانی نسبت به حذف و یا اضافه کردن دروس از طریق سیستم گلستان اقدام کنند


توجه:در صورت حذف درس در این بازه زمانی شهریه آن درس منظور نخواهد شد